eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 11 10 20151110 10.11.2015 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgt. 5 Fylkesutvalsalen, 3. etg. Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS752015 PS 75/2015 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS762015 PS 76/2015 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS772015 PS 77/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS402015 RS 40/2015 Melding om fritt skuleval over fylkesgrensa mellom Hordaland og Rogaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412015 RS 41/2015 Ny tilskotsordning frivillig sektor 2015 - 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422015 RS 42/2015 Utfyllande notat - Helsefremjande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS432015 RS 43/2015 Retningslinjer administrativ samanslåing av skular - løypemelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS782015 PS 78/2015 Dimensjonering av Studiespesialiserande (ST) i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792015 PS 79/2015 Bergen katedralskole - godkjenning av forprosjektet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802015 PS 80/2015 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren – Budsjettfordeling nr. 6 - 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812015 PS 81/2015 Omorganisering av reinhaldstenesten i HFK Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822015 PS 82/2015 Klimaplan for Hordaland - Handlingsprogram 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832015 PS 83/2015 Etablering av karrieresenter i Hordaland: forlenging av pilotprosjekt Karriere Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842015 PS 84/2015 Høyring NOU 2015:8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852015 PS 85/2015 Høyringsuttale - Forslag til endringar i fagskulelova og studiekvalitetsforskrifta Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862015 PS 86/2015 Høyring - Læreplanar for utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872015 PS 87/2015 Strategiplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882015 PS 88/2015 Saksordførar rullering av skulebruksplanen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892015 PS 89/2015 Anmoding om uttale - søknad om godkjenning etter friskolelova - Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902015 PS 90/2015 Revisjon av lokal forskrift om inntak og formidling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912015 PS 91/2015 Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane 2016-2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922015 PS 92/2015 Fylkeskommunale styremedlemmer i private skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932015 PS 93/2015 Årsbudsjett 2016 / økonomiplan 2016-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942015 PS 94/2015 Høyringssvar - Framlegg til endringar i opplæringslova Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952015 PS 95/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll