eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Styret for Fagskolen i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 01 27 20150127 27.01.2015 00:00 Austevoll, Bergen maritime fagskole, avd. Austevoll Styret for Fagskolen i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12015 PS 1/2015 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22015 PS 2/2015 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32015 PS 3/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12015 RS 1/2015 Læringsutbyttebeskrivingar og studieplanar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42015 PS 4/2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52015 PS 5/2015 Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62015 PS 6/2015 Endringar i kvalitetssystemet for Fagskolane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72015 PS 7/2015 Nye retningsliner for avsetjing til frie fond for Fagskolane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82015 PS 8/2015 Høyring - Forslag til endring i forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskuleutdanning Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92015 PS 9/2015 Endring av styrevedtekter for Fagskolane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102015 PS 10/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll