eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Styret for Fagskolen i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 05 07 20150507 07.05.2015 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen 3. etg. Styret for Fagskolen i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS182015 PS 18/2015 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS192015 PS 19/2015 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS202015 PS 20/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS32015 RS 3/2015 Orientering - Oppsummering av NOKUT sitt høyringsfråsegn til NOU 2014:14 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42015 RS 4/2015 Rådet for offentlige fagskoler (RFF) sitt høyringsfråsegn til NOU 2014:14 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS212015 PS 21/2015 Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222015 PS 22/2015 Tilbodsstruktur for tekniske og maritime fag ved Fagskolane i Hordaland 2015/16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232015 PS 23/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll