eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 02 04 20150204 04.02.2015 09:15 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen 3 etg Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12015 PS 1/2015 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22015 PS 2/2015 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32015 PS 3/2015 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12015 RS 1/2015 Oversikt over kommunar som har delteke på trafikksikringskonferansane og oversikt over dei kommunale trafikksikringsplanane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22015 RS 2/2015 Ulykkesbarometer for Hordaland 2013 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42015 PS 4/2015 Årsmelding og rekneskap for Fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) for 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52015 PS 5/2015 Fylkestrafikksikringsutvalet (FTU) - Budsjett for 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62015 PS 6/2015 Aktivitetsmidlar 2015 - søknad frå Trygg Trafikk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72015 PS 7/2015 Evaluering av FTU sine tilskotsordningar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82015 PS 8/2015 Oppnemning av kandidatar til Trygg Trafikk sitt styre 2015-2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92015 PS 9/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll