eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 09 02 20150902 02.09.2015 09:15 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS222015 PS 22/2015 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS232015 PS 23/2015 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS242015 PS 24/2015 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS72015 RS 7/2015 Oversendelse av protokoll fra Trygg Trafikks landsmøte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82015 RS 8/2015 Ulykkesbarometer for Hordaland 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS252015 PS 25/2015 FTU-midlar til sykkelopplæring. Omdisponering av midlar til Fylkesfinalen i sykling, og tilskotssøknad frå Bergen 2017 AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS262015 PS 26/2015 Søknad om tilskot til lokale trafikksikringsarrangement hausten 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272015 PS 27/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll