eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 05 21 20150521 21.05.2015 16:00 Amalie Skram vgs møterom 1. etg Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS402015 PS 40/2015 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS412015 PS 41/2015 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS422015 PS 42/2015 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS432015 PS 43/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS202015 RS 20/2015 Oversikt økonomi - per 11.05.2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212015 RS 21/2015 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2015 - pr april Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222015 RS 22/2015 Ungdommens planprogram 2015 - framdrift per 11.05.2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232015 RS 23/2015 Referat Dialogdagen - Kultur og ressurs Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242015 RS 24/2015 Referat fra dialogforum mellom ungdomsrepresentanter og statsråden i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252015 RS 25/2015 Høyringsuttale til Regional plan for areal og transport på Haugalandet - frå Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262015 RS 26/2015 Melding om oppstart av arbeid med oversikt over folkehelsetilstanden i Hordaland - det fireårige oversiktsdokumentet og det løpande arbeidet Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS442015 PS 44/2015 Nasjonalt Ungdomsråd i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452015 PS 45/2015 NEttverkssamling 2015 - planlegging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462015 PS 46/2015 Invitasjoner til konferansar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472015 PS 47/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll