eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Valnemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 06 09 20150609 09.06.2015 10:00 Sandven hotel, Norheimsund Valnemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS62015 PS 6/2015 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS72015 PS 7/2015 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS82015 PS 8/2015 Referatsak Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12015 RS 1/2015 Oversikt over saksordførarar - Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS92015 PS 9/2015 Søknad om fritak frå verv i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102015 PS 10/2015 Høgskolen i Bergen - Val av eksterne styremedlemer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112015 PS 11/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll