eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 05 04 20150504 04.05.2015 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS262015 PS 26/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS272015 PS 27/2015 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS282015 PS 28/2015 Årsrekneskap 2014 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292015 PS 29/2015 Rutinar for tilrettelegging av attestasjonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS302015 PS 30/2015 Forvaltningsrevisjon av NDLA - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS312015 PS 31/2015 Forvaltningsrevisjon av "Rusførebyggande arbeid" - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS322015 PS 32/2015 Forvaltningsrevisjon av "Drift og vedlikehald av fylkesvegar" - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS332015 PS 33/2015 Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS342015 PS 34/2015 Politisk organisering i Hordaland fylkeskommune - Val av nytt kontrollutval hausten 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352015 PS 35/2015 Gjestekustnadbustader og -ordningar knytt til Hordaland fylkeskommune - Henvending frå fylkeskutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362015 PS 36/2015 Rekneskapsresultat hittil i 2015 for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372015 PS 37/2015 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382015 PS 38/2015 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS352015 RS 35/2015 Strategisk Næringsplan for Bergensregionen - Første gangs behandling Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362015 RS 36/2015 Eigarskapsmelding 2015 - forenkla melding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372015 RS 37/2015 Rekneskapsrapport pr. februar 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382015 RS 38/2015 Rutine for varsling i Hordaland fylkeskommune - ny handsaming Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392015 RS 39/2015 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2015 - pr april Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402015 RS 40/2015 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr april 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412015 RS 41/2015 Førebudd på framtida - status Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422015 RS 42/2015 Skatt mars 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS392015 PS 39/2015 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll