eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 06 17 20150617 17.06.2015 11:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS402015 PS 40/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS412015 PS 41/2015 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS422015 PS 42/2015 Oppfølging av forvaltningsrevisjon innan samhandling på vegområdet - Fylkesrådmannen orienterer om status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432015 PS 43/2015 Godkjenning av 2 prosjektrekneskapar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442015 PS 44/2015 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i denne valperioden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452015 PS 45/2015 Rutinar for tilrettelegging av attestasjonar - Deloitte orienterer om status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462015 PS 46/2015 Vedtaksoppfølging - Kustnarbustad i Spania - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472015 PS 47/2015 Forvaltningsrevisjon av NDLA - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482015 PS 48/2015 Forvaltningsrevisjon av "Rusførebyggande arbeid" - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492015 PS 49/2015 Forvaltningsrevisjon av "Drift og vedlikehald av fylkesvegar" - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502015 PS 50/2015 Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512015 PS 51/2015 Rekneskapsresultat hittil i 2015 for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522015 PS 52/2015 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532015 PS 53/2015 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS432015 RS 43/2015 Innstilling frå FUV - Godkjenning av årsrekneskapen 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442015 RS 44/2015 Innstilling frå FUV - Finansrapport 1. tertial 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452015 RS 45/2015 Innstilling frå FUV - Tertialrapport pr. april 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462015 RS 46/2015 Handlingsplan - oppfølging etter selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS og Hardangerbrua AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472015 RS 47/2015 Oppfølging etter selskapskontroll av Hardangerbrua AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482015 RS 48/2015 Oppfølging etter selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492015 RS 49/2015 Handlingsplan - tiltak for å følgje opp tilrådingar etter selskapskontroll av Fastlandssamband Halsnøy AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS502015 RS 50/2015 Status handlingsplan etter forvaltningsrevisjon sjukefråvær Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512015 RS 51/2015 Forvaltningsrevisjon innan " Prosjektstyring " - handlingsplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS522015 RS 52/2015 Forvaltningsrevisjon HMT og internkontroll 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532015 RS 53/2015 Skatt april 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542015 RS 54/2015 Revisjonsuttale - Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552015 RS 55/2015 Oversikt over større saker til politisk behandling våren 2015 - pr mai Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562015 RS 56/2015 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr mai 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS572015 RS 57/2015 Partsbrev til kontrollutvalet vedk. vedtak - godkjenning av 5 prosjektrekneskapar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582015 RS 58/2015 Skatt mai 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS592015 RS 59/2015 Anbodskonkurranse på revisjonstenester - habilitesvurdering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602015 RS 60/2015 Notat frå Thommessen dagsett 12.6.15 om hablitetsvurdering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS542015 PS 54/2015 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll