eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 12 17 20151217 17.12.2015 16:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS722015 PS 72/2015 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS732015 PS 73/2015 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS742015 PS 74/2015 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS752015 PS 75/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS472015 RS 47/2015 Uttale til fylkesrådmannen sitt forslag til budsjett - frå Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482015 RS 48/2015 Oversikt økonomi - per 10.12.2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS762015 PS 76/2015 Budsjett for Ungdommens fylkesting 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772015 PS 77/2015 Nettverkssamling 2015: Evaluering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782015 PS 78/2015 Årsmelding 2015 for Ungdommens fylkesting Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792015 PS 79/2015 Ungdommens fylkesting 2016: Førebuing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802015 PS 80/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll