eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 12 08 20151208 08.12.2015 11:00 Grand hotel Terminus, Bergen Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS862015 PS 86/2015 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS872015 PS 87/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS882015 PS 88/2015 Interpellasjonar/spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS212015 RS 21/2015 Markedsføring av fagopplæring og skoler med vekt på rekruttering til yrkesfag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222015 RS 22/2015 Oppfølging av skulebruksplanen – Sak 78/15 Opplærings- og helseutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS232015 RS 23/2015 Svar på spørsmål vedk. private vidaregåande skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242015 RS 24/2015 Melding om fritt skuleval over fylkesgrensa mellom Hordaland og Rogaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252015 RS 25/2015 Status for planarbeid for Fv. 276 Garnes - Indre Arna Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262015 RS 26/2015 Oppløysing av Bystasjonen AS - Overføring til Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272015 RS 27/2015 Årsmelding for Hordaland fylkeseldreråd 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282015 RS 28/2015 Henvendelser knytt til sak dimensjonering av Studiespesialiserande (ST) i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292015 RS 29/2015 Henvendelse knytt til sak Dimensjonering av Studiespesialisernede (SP) - Fana gymnas fra Anne Storjohann Posner med vedlegg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302015 RS 30/2015 Henvendelser knytt til sak Dimensjonering av Studiespesialiserende (ST) i Bergen - Fana gymnas - frå Kristin Oma Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS892015 PS 89/2015 Dimensjonering av Studiespesialiserande (ST) i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902015 PS 90/2015 Forvaltningsrevisjon av rusførebyggande tiltak i vidaregåande skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912015 PS 91/2015 Revisjon av lokal forskrift om inntak og formidling Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922015 PS 92/2015 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932015 PS 93/2015 Bergen katedralskole - godkjenning av forprosjektet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942015 PS 94/2015 Godkjenning av 2 prosjektrekneskapar i skulesektoren. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952015 PS 95/2015 Årsbudsjett 2016 / økonomiplan 2016-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962015 PS 96/2015 Tilskot til ordning med politisk rådgjevar for fylkesordførar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972015 PS 97/2015 Val til styre, råd, utval og nemnder for perioden 2015 - 2019. Utsette val. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982015 PS 98/2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet - val av fondsstyre for perioden 2016 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992015 PS 99/2015 Nytt val til kontrollutvalet 2015-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002015 PS 100/2015 Handlingsprogram 2016 - 2019 Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012015 PS 101/2015 Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022015 PS 102/2015 Kjøp av bussanlegg i Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032015 PS 103/2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet - fylkestinga si bestillinga for 2016 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042015 PS 104/2015 Klimaplan for Hordaland - Handlingsprogram 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052015 PS 105/2015 Regional plan for vassregion Hordaland 2016 - 2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062015 PS 106/2015 Regional plan for vassregion Sogn og Fjordane 2016-2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072015 PS 107/2015 Regional plan for vassregion Rogaland 2016-2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082015 PS 108/2015 Regional plan for vassregion Vest-Viken 2016-2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1092015 PS 109/2015 Reklamefinansiert kollektivtransport - status og gjennomgang Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1102015 PS 110/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll