eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 10 01 20151001 01.10.2015 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen, 3. etg. Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1502015 PS 150/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1512015 PS 151/2015 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1522015 PS 152/2015 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS622015 RS 62/2015 Tilbakemelding vedr. PS 60/2015 - Førebels justering av retningsliner til driftsstønad til fylkesfemnande barne- og ungdomsorganisasjonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS632015 RS 63/2015 Revidert møteplan 2016 for politiske utval i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS642015 RS 64/2015 Invitasjon Osafestivalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS652015 RS 65/2015 Plankonferansen 2015 - program Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1532015 PS 153/2015 Kunst- og kulturformidling i skulen - Honorar til utøvarar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1542015 PS 154/2015 Invitasjon til medlemskap i "Norges Verdensarv". Utfyllande informasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1552015 PS 155/2015 Den kulturelle spaserstokken - tildelingar 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1562015 PS 156/2015 Høyring av forslag til plan for kalking av vassdrag i Noreg 2016-2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1572015 PS 157/2015 Søknad om konsesjon for Miljateig kraftverk i Etne kommune. Fråsegn Hordaland fylkeskommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1582015 PS 158/2015 Fråsegn til høyring av interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1592015 PS 159/2015 Liland transformatorstasjon i Bergen kommune. Fråsegn til konsesjonssøknad. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1602015 PS 160/2015 Forslag om freding av Stødleterrassen i Etne. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1612015 PS 161/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll