eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 12 03 20151203 03.12.2015 12:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, møterom 367 Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS3182015 PS 318/2015 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS3192015 PS 319/2015 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS3202015 PS 320/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1902015 RS 190/2015 Protokoll generalforsamling 2015 Business Region Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1912015 RS 191/2015 Oppløysing av Bystasjonen AS - Overføring til Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1922015 RS 192/2015 Hordfast – ferjefri kyststamvei E39 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1932015 RS 193/2015 Trafikksikringstiltak - FV 48, Gjermundshamn / Hatlestrand – Bortkasta bevilging Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1942015 RS 194/2015 NDLA - Årsmelding 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1952015 RS 195/2015 Tillegg til sak justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2016/17 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1962015 RS 196/2015 Oppfølging av skulebruksplanen – Sak 78/15 Opplærings- og helseutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1972015 RS 197/2015 Gjeld nedlegging av Garnes vidaregåande skule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1982015 RS 198/2015 Tillegg 2 - evt. oppretting av Vg1 Medieproduksjon skuleåret 2016/17 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1992015 RS 199/2015 Svar på spørsmål til revisjon av lokal forskrift om inntak og formidling Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2002015 RS 200/2015 Sak 277/15 - FUV - universell utforming - Bergen katedralskole Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2012015 RS 201/2015 Svar på spørsmål om oppfølging av handlingsplan for veteranar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2022015 RS 202/2015 Auka behov for mottaksplassar for asylsøkjarar - kartlegging av moglege stader for innkvartering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2032015 RS 203/2015 Planrapport 2014 - regional og kommunal planlegging i Hordaland - orientering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS2042015 RS 204/2015 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. desember 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS3212015 PS 321/2015 Dimensjonering av Studiespesialiserande (ST) i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3222015 PS 322/2015 Justering av tilbodsstrukturen, skuleåret 2016/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3232015 PS 323/2015 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3242015 PS 324/2015 Sal av Breiholten 3 og 5, 5257 Kokstad, Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3252015 PS 325/2015 Sal av leilegheit i Daniel Hansensgate 9 - gnr 164 bnr 1287 snr 30 i Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3262015 PS 326/2015 Godkjenning av rekneskap - Enøk Austevoll vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3272015 PS 327/2015 Regional plan for vassregion Vest-Viken 2016-2021 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3282015 PS 328/2015 Fråsegn til justerte planar for Statkrafts søknad om utbygging av Pyttafloene. Kort høyring. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3292015 PS 329/2015 Politisk deltaking i dei tematiske arbeidsgruppene i Nordsjøkommisjonen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3302015 PS 330/2015 Fråsegn - Reguleringsplanar for Sotrasambandet - Bergen og Fjell kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3312015 PS 331/2015 Trafikkplan for kollektivtrafikken i Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3322015 PS 332/2015 Reklamefinansiert kollektivtransport - status og gjennomgang Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3332015 PS 333/2015 Gjennomgang av Delegasjonsreglement for Hordaland fylkeskommune - politisk arbeidsgruppe Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS3342015 PS 334/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll