eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 11 11 20151111 11.11.2015 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, møterom 367 Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1082015 PS 108/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1092015 PS 109/2015 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1102015 PS 110/2015 Referatsaker (Meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS922015 RS 92/2015 Tidsdifferensierte bompenger - oversendingsforslag til samferdselsutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS932015 RS 93/2015 Svar på spørsmål - trafikksikringstiltak på fylkesvegane mellom Seim og Feste/Lygra Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS942015 RS 94/2015 Svar på spørsmål om risiko i vegtunnelar med Hydrogen som energibærar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS952015 RS 95/2015 Fergefri E39 Stavanger - Bergen. Nå må vi ikke rote det til på Vestlandet! Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS962015 RS 96/2015 Kopi - Fastsamband til Huglo - oppdatert kostnadsoverslag - ferjeavløsningsmidler og overslag kostnad reguleringsplanarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS972015 RS 97/2015 Oversendingar til samferdselsutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS982015 RS 98/2015 Nye Ferjeanbod - framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1112015 PS 111/2015 Hydrogenteknologi i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1122015 PS 112/2015 Grønt skifte til fornybar tungtransport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132015 PS 113/2015 Klimaplan for Hordaland - Handlingsprogram 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142015 PS 114/2015 Handlingsprogram 2016 - 2019 Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1152015 PS 115/2015 Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1162015 PS 116/2015 Omklassifisering av Fv. 48 gamlevegen utanfor Moshovdatunnelen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1172015 PS 117/2015 Omklassifisering/statusendring på Rv. 13 - Bu i Ullensvang kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1182015 PS 118/2015 Fråsegn - Reguleringsplanar for Sotrasambandet - Bergen og Fjell kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192015 PS 119/2015 Søknad frå Tide Buss AS om løyve for direkterute til/frå Bergen lufthamn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202015 PS 120/2015 Løyving av ekstra tilskot til ferjesambandet Hufthamar-Krokeide Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212015 PS 121/2015 Omklassifisering av fylkesveg til riksveg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1222015 PS 122/2015 Nytt knutepunkt Voss – finansieringsløysing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1232015 PS 123/2015 Trafikkplan for kollektivtrafikken i Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1242015 PS 124/2015 Bussanlegg i Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1252015 PS 125/2015 Søknad om etablering av 5 nye reserveløyve tilknytt Sveio Taxi DA Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1262015 PS 126/2015 Kjøp av bussanlegg i Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1272015 PS 127/2015 Årsbudsjett 2016 / økonomiplan 2016-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1282015 PS 128/2015 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll