eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 08 24 20150824 24.08.2015 15:15 Solstrand hotel og bad Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS552015 PS 55/2015 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS562015 PS 56/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS572015 PS 57/2015 Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer og status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582015 PS 58/2015 Forvaltningsrevisjon av "Drift og vedlikehald av fylkesvegar" - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592015 PS 59/2015 Vedtaksoppfølging av kunstnarbustad i Spania - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602015 PS 60/2015 Forvaltningsrevisjon av NDLA - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612015 PS 61/2015 Forvaltningsrevisjon av "Rusførebuggande arbeid" - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622015 PS 62/2015 Oppfølging av forvaltningsrevisjon samhandling på vegområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632015 PS 63/2015 Bestilling av forvaltningsrevisjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642015 PS 64/2015 Bestilling av selskapskontroll Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652015 PS 65/2015 Forslag til møteplan for kontrollutvalet for 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662015 PS 66/2015 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i denne valperioden - Endeleg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672015 PS 67/2015 Rekneskapsresultat hittil i 2015 for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682015 PS 68/2015 Gjennomgang av møteprotokoller Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692015 PS 69/2015 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS612015 RS 61/2015 Handlingsplan Hardangerbrua AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622015 RS 62/2015 Sluttrapport - forvaltningsrevisjon økonomistyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS632015 RS 63/2015 Tilskotsforvaltninga på kulturfeltet - tilbakemelding status på dei 7 tiltaka i Handlingsplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS642015 RS 64/2015 Ny status for oppfølging av forvaltningsrevisjon av personalforvaltninga i HFK Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS652015 RS 65/2015 Større saker til politisk behandling våren 2015 - pr juni Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS662015 RS 66/2015 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr juni 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS672015 RS 67/2015 Førebudd på framtida - status 2 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS682015 RS 68/2015 Skatt juni 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS692015 RS 69/2015 Tilbakemelding vedr. sak PS 112/15 Driftsstønad til fylkesfemnande barne- og ungdomsorganisasjonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS702015 RS 70/2015 Forvaltningrevisjon fagopplæring - løypemelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS702015 PS 70/2015 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll