eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 09 21 20150921 21.09.2015 10:00 Fylkeshuset Møterom 457 Nordhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS712015 PS 71/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS722015 PS 72/2015 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS732015 PS 73/2015 Oppfølging av revisjonsrapport 2014 nr. 13 frå Deloitte - Fylkesrådmannen orienterer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742015 PS 74/2015 Rutinar for tilrettelegging av attestasjonar - Fylkesrådmannen og Deloitte orienterer om status Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752015 PS 75/2015 Deloitte orienterer om status for revisjon av innkjøpssystemet Qlik View Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762015 PS 76/2015 Prosjektrekneskap Bellgården AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772015 PS 77/2015 Deloitte AS presenterer revisjonsplan 2015 og rekneskapsrevisjonen så langt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782015 PS 78/2015 Forvaltningsrevisjon "Drift og vedlikehald av fylkesvegar" Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS792015 PS 79/2015 Forvaltningsrevisjon av NDLA - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS802015 PS 80/2015 Selskapskontroll av arkviplikta til selskap fylkeskommunen har eigarskap i - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS812015 PS 81/2015 Forvaltningsrevisjon av regionale utviklingsmidlar - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822015 PS 82/2015 Forvaltningsrevisjon av skuleskyssordninga - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832015 PS 83/2015 Forvaltningsrevisjon av "Rusførebyggande arbeid" - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842015 PS 84/2015 Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852015 PS 85/2015 Budsjett 2016 - Kontrollorgan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862015 PS 86/2015 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872015 PS 87/2015 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS712015 RS 71/2015 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. august 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS722015 RS 72/2015 Større saker til politisk behandling hausten 2015 – per august Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS742015 RS 74/2015 Rapportering på bruk av tilskot for Business Region Bergen i 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS732015 RS 73/2015 Rekneskapsrapport pr. juni 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS882015 PS 88/2015 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS892015 PS 89/2015 Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll