eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 11 09 20151109 09.11.2015 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS902015 PS 90/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS912015 PS 91/2015 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS922015 PS 92/2015 Nyttig informasjon for kontrollutvalet i starten av valperioden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932015 PS 93/2015 Tilrådingar etter evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i valperioden 2011 - 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942015 PS 94/2015 Rutinar i kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952015 PS 95/2015 Teieplikt i kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962015 PS 96/2015 Korleis melde avbud til møta i kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972015 PS 97/2015 Møteplan for resten av 2015 og heile 2016 - Justeringar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982015 PS 98/2015 Vurdering av om Deloitte er uavhengig i høve Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992015 PS 99/2015 Forvaltningsrevisjon av rusførebyggande tiltak i vidaregåande skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002015 PS 100/2015 Vedtaksoppfølging av kunstnarbustad i Spania - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012015 PS 101/2015 Forvaltningsrevisjon av NDLA - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022015 PS 102/2015 Prosjektrekneskap Bellgården AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032015 PS 103/2015 Godkjenning av prosjektrekneskap Austevoll vidaregåande skule - Enøk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042015 PS 104/2015 Deloitte AS presenterer revisjonsplan 2015 og rekneskapsrevisjonen så langt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052015 PS 105/2015 Analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062015 PS 106/2015 Analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2020 - Bestilling av prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072015 PS 107/2015 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082015 PS 108/2015 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS752015 RS 75/2015 Brev frå Storeholmen VTA AS dagsett 28.09.15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS762015 RS 76/2015 Skatt september 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS772015 RS 77/2015 Vedtak i TING 13.10.15 - Forvaltningsrevisjon drift og vedlikehald av fylkesvegar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS782015 RS 78/2015 Vedtak i TING 13.10.15 - Ekstern revisor bruk av opsjon og ny konkurranse Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS792015 RS 79/2015 Krav frå Bergen kommune om tilbakeføring av eigedomar under punkt 8 i Angeravtalen - mottak av stevning Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS802015 RS 80/2015 Større saker til politisk behandling - per oktober 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS812015 RS 81/2015 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. oktober 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1092015 PS 109/2015 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll