eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2015 12 18 20151218 18.12.2015 10:00 Grand Hotel Terminus Grand Hotel Terminus Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1102015 PS 110/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1112015 PS 111/2015 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1122015 PS 112/2015 Deloitte presenterer interimsrevisjonsrapport for 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132015 PS 113/2015 Prosjektrekneskap Bellgården AS - Rapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142015 PS 114/2015 Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1152015 PS 115/2015 Forvaltningsrevisjon av NDLA - Timeforbruk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1162015 PS 116/2015 Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1172015 PS 117/2015 Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging kunstnerbustad i Spania Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1222015 PS 122/2015 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon av drift og vedlikehald av fylkesvegar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1232015 PS 123/2015 Rekneskapsresultat hittil i 2015 for kontrollutvalet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1242015 PS 124/2015 Fylkesrådmannen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport 2014 nr. 13 frå Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1252015 PS 125/2015 Fylkesrådmannen orienterer om beredskapsplanar i høve ev. terrorhandlingar ved vidaregåande skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1262015 PS 126/2015 Analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020 - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1272015 PS 127/2015 Analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2020 - Forslag til prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1282015 PS 128/2015 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1292015 PS 129/2015 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS822015 RS 82/2015 KPMG Invitasjon til kurs for kontrollutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS832015 RS 83/2015 Invitasjon til folkevaldopplæring i Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS842015 RS 84/2015 Skatt oktober 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS852015 RS 85/2015 Oppløysing av Bystasjonen AS - Overføring til Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS862015 RS 86/2015 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. desember 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS872015 RS 87/2015 Førebudd på framtida - status 3 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS882015 RS 88/2015 Møte i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune 9.11.15 - Partsbrev Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS892015 RS 89/2015 Vedtak i FUV 3.12.15 - Godkjenning prosjektrekneskap Austevoll vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS902015 RS 90/2015 Vedtak i TING 8.12.15 - 2 prosjektrekneskapar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS912015 RS 91/2015 Vedtak i TING 8.12.15 Rekneskapsrapport pr. oktober 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS922015 RS 92/2015 Brev vedr. dimensjonering av Sotrabrua for bybane Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1302015 PS 130/2015 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll