eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 03 16 20160316 16.03.2016 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen, 3. etg. Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS372016 PS 37/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS382016 PS 38/2016 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS392016 PS 39/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS152016 RS 15/2016 Riksantikvaren ber om satsing på fredningsarbeidet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162016 RS 16/2016 Statsbudsjettet for 2016: Vedr. overføring av festivaler til Kulturfondet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172016 RS 17/2016 Fylkeskommunene sitt Akvakultursamarbeid - FAKS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182016 RS 18/2016 Oppnemning av medlemmar til Hallingskarvet nasjonalparkstyre for perioden 2016 - 2019. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192016 RS 19/2016 Fritak for eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202016 RS 20/2016 Invitasjon Grøn Fjord Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212016 RS 21/2016 Program Det 7. norske arkivmøte Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222016 RS 22/2016 Journalføring / arkivering av henvendelsar til politikarane i HFK Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS402016 PS 40/2016 Søknad om tilskot til kjøp av arbeidsbåt til Fitjarøyane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412016 PS 41/2016 Barn som lever i fattigdom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422016 PS 42/2016 Kulturlandskapsprisen i Hordaland. fylkeskommunal medverknad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432016 PS 43/2016 Fråsegn til forslag for - privat detaljregulering -for Dikkedokken - Bergenhus gnr 165 bnr 555 m.fl. - Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442016 PS 44/2016 Tilskot til fartøyvern 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452016 PS 45/2016 Prioritering søknader om tilskot til statleg sikring av friluftsområder i Hordaland 2016 (kap. 1420 post 30) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462016 PS 46/2016 Prosjekt - Kulturminneplan i kommunane KIK 2013-2016 - Årsrapport 2015 og aktivitetar i 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472016 PS 47/2016 Hordaland fylkeskommune og Rikskonsertane /Den kulturelle skolesekken i ny nasjonal etat Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482016 PS 48/2016 Innspel til revidering av Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492016 PS 49/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll