eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 04 13 20160413 13.04.2016 11:00 Radisson Blu Hotell Bryggen, Bryggen 5, 5003 BERGEN Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS502016 PS 50/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS512016 PS 51/2016 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS522016 PS 52/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS232016 RS 23/2016 Velkommen til Landskonferanse Friluftsliv, Stavanger 6.-8. juni 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242016 RS 24/2016 Oppnemning av medlemmer til Nærøyfjorden verneområdestyret for perioden 2016 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252016 RS 25/2016 Overføring av tiltaks- og tilskuddsmidler til fylkeskommunen for 2016 i forbindelse med oppgaver på miljøområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262016 RS 26/2016 NOKU - invitasjon til fagdag 27. april 2016 i Litteraturhuset i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272016 RS 27/2016 Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv - Natur som kilde til helde og livskvalitet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282016 RS 28/2016 Folketonar i ventetid 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292016 RS 29/2016 Invitasjon til deltaking på nordisk bibliotekpolitisk konferanse 12. - 14.juni 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302016 RS 30/2016 Tilskot til merking og gradering av turløyper i Hordaland 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS532016 PS 53/2016 Overvatn i byar og tettstader. Fråsegn til NOU 2015:16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542016 PS 54/2016 Statsbudsjettet 2016 kap 1429 post 71 - Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kystkultur og kulturlandskap og kulturmiljø i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552016 PS 55/2016 Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562016 PS 56/2016 Sveio - Temaplan for fysisk aktivitet 2016 - 2020 til høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572016 PS 57/2016 Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582016 PS 58/2016 Tildeling av midlar til kartlegging og verdsetting av friluftsområder 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592016 PS 59/2016 Fordeling av tilskot til tiltak i staleg sikra friluftsområde, kap. 1420, post 78 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602016 PS 60/2016 Tiltskot til friluftsføremål 2016 - kap 1420 post 78 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612016 PS 61/2016 Høyring av forslag om forskrift om freding av statens kulturhistoriske eigedomar - eigedomar i Kystverkets landsverneplan for maritim infrastruktur Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622016 PS 62/2016 Forslag om forskrift om freding av Gamle Vossebanen, strekninga Tunestveit-Midttun i Bergen kommune. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632016 PS 63/2016 Kulturutveksling mellom Hordaland og Covarrubias i Spania Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642016 PS 64/2016 Prosjektet Kystpilegrimsleia- Oppnemning av medlem til styringsgruppa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652016 PS 65/2016 Søknad om løyve til å byggja 4 småkraftverk i Eksingedalen i Vaksdal kommune. Fråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662016 PS 66/2016 Voss mylna. Vurdering av fylkeskommunal representasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672016 PS 67/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll