eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 06 08 20160608 08.06.2016 11:00 Møte og saksbehandling hos Bergen og Omland Friluftsråd, Hellebakken 4 Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS812016 PS 81/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS822016 PS 82/2016 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS832016 PS 83/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS342016 RS 34/2016 Møteplan 2017 for fylkeskommunale organ Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352016 RS 35/2016 Dialogkonferansen 2016 - førebels program Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362016 RS 36/2016 Folkehelsekonferansen 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372016 RS 37/2016 Offentleg ettersyn av områdereguleringsplan for Smelteverkstomta - Sentrum - Odda kommune - fråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382016 RS 38/2016 Melding om høyring av kommuneplanens arealdel - fråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392016 RS 39/2016 Plankonferansen i Hordaland 25 - 26. oktober 2016 - melding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402016 RS 40/2016 Oversyn over komande kraftsaker i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS842016 PS 84/2016 Søknad om løyve til 8 små vasskraftverk i Modalen kommune. Fråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS852016 PS 85/2016 Søknad om løyve til å byggja 4 småkraftverk i Eksingedalen i Vaksdal kommune. Fråsegn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS862016 PS 86/2016 Sommerfullmakt 2016 frå utval for kultur, idrett og regional utvikling til utvalsleiar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS872016 PS 87/2016 Fråsegn til kommuneplanen sin arealdel 2016-2027, Austrheim kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS882016 PS 88/2016 Konseptvalutgreiing logistikknutepunkt i Bergensregionen - Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892016 PS 89/2016 Lokal mobilisering mot doping - ny avtale med Antidoping Norge og prosjektplan 2016/18 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902016 PS 90/2016 Søknad om prosjekttilskot sykling og psykisk helse Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912016 PS 91/2016 Tilskot til regionale prosjekt knytt til folkehelse/ sykkelvanar for barn og ungdom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922016 PS 92/2016 Fordeling av fylkeskommunalt investeringstilskot 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932016 PS 93/2016 Fordeling av prosjektmidlar folkemusikk - budsjettpost 400.735 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942016 PS 94/2016 Stønad til Kulturtiltak - amatør Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952016 PS 95/2016 Dispensasjonsordning i 2016 vedrørande søknadar til Driftsstønad til regionale barne- og ungdomsorganisasjonar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962016 PS 96/2016 Kriterier for turnering gjennom Kunst- og kulturformidlingsprogrammet i skulen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972016 PS 97/2016 Tilskot til større kulturprosjekt med regional verdi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982016 PS 98/2016 Tilskot til kunstprosjekt og kulturtiltak - profesjonell Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992016 PS 99/2016 Fordeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002016 PS 100/2016 Internasjonalt prosjektsamarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012016 PS 101/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll