eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for kultur, idrett og regional utvikling Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 12 06 20161206 06.12.2016 11:00 Fylkeshuset, fylkesutvalssalen 3. etg. Utval for kultur, idrett og regional utvikling
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1502016 PS 150/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1512016 PS 151/2016 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1522016 PS 152/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS662016 RS 66/2016 Program Internasjonal kulturkraft Bergen januar 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS672016 RS 67/2016 Deltakarevaluering Kultur- og idrettskonferansen 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS682016 RS 68/2016 Konferanse om barnefattigdom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS692016 RS 69/2016 Fordeling av speleoverskot frå Norsk Tipping Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS702016 RS 70/2016 UNESCO: Nominasjon av Oselvaren til lista over beste vernepraksisar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS712016 RS 71/2016 Endringar etter gjennomgang av Delegasjonsreglement for Hordaland fylkeskommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1532016 PS 153/2016 Klimaplan for Hordaland - Handlingsprogram 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1542016 PS 154/2016 Forslag til endringar i plan- og bygningslova og regelverk om konsekvensutgreiingar - høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1562016 PS 156/2016 Premiss: Kultur. Regional plan for kultur 2015-2025. Handlingsprogram for 2017. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1572016 PS 157/2016 Søknad om samtykke til utviding av handelsareal i Fjord´n senter, Eikelandsosen - Fusa kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1582016 PS 158/2016 Strategi for utvikling av skulebibliotek i vidaregåande opplæring i Hordaland 2016 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1592016 PS 159/2016 Regional planstrategi 2016-2020 - Utviklingsplan for Hordaland - vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1602016 PS 160/2016 Søknad om samtykke til handel- Kleppestø sentrum områdeplan - Plan 213 - Askøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1612016 PS 161/2016 Idrettscampus Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1622016 PS 162/2016 Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminne (BARK) - Prioritering av søknader til Riksantikvaren 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1632016 PS 163/2016 Forslag om freding av MIL Veteranstasjon, Lars Hilles gate 27. Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1642016 PS 164/2016 Skisseprosjekt for Sentralbadet. Fylkeskommunal medfinansiering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1652016 PS 165/2016 Bygningsvernkonsulentordninga. Status og vidare arbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1662016 PS 166/2016 Statsbudsjettet 2016 kap. 1429 post 71 - Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap i Hordaland – fordeling av ekstra midlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1672016 PS 167/2016 Stønad til tiltak til Kulturtiltak - amatør Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1682016 PS 168/2016 Tildeling av tilskot til større kulturprosjekt med regional verdi Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1692016 PS 169/2016 Fordeling av tilskot til Kunstprosjekt og kulturtiltak - profesjonell Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1702016 PS 170/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1712016 PS 171/2016 Plan 368 - Askøyparken - Privat reguleringsplan og høring av planprogram - Askøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll