eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kontrollutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 02 16 20160216 16.02.2016 10:00 Fylkeshuset Møterom 425 Sunnhordland Kontrollutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12016 PS 1/2016 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22016 PS 2/2016 Godkjenning av innkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32016 PS 3/2016 Brev vedrørande dimensjonering av Sotrabrua for bybane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS42016 PS 4/2016 Forvaltningsrevisjon av NDLA - Juridisk vurdering Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52016 PS 5/2016 Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62016 PS 6/2016 Forvaltningsrevisjon av NDLA - Timetal Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72016 PS 7/2016 Selskapskontroll av arkivplikta til selskap fylkeskommunen har eigarskap i - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82016 PS 8/2016 Forvaltningsrevisjon av regionale utviklingsmidlar - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92016 PS 9/2016 Forvaltningsrevisjon av skuleskyssordninga - Status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102016 PS 10/2016 Oppfølging - Forvaltningsrevisjon prosjektstyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112016 PS 11/2016 Oppfølging - Selskapskontroll av Hardangerbrua AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122016 PS 12/2016 Analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2020 - Kort status i arbeidet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132016 PS 13/2016 Analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2016 - 2020 - Kort status i arbeidet ved Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142016 PS 14/2016 Forslag til kurs i regi av Deloitte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152016 PS 15/2016 Gjennomgang av møteprotokollar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162016 PS 16/2016 Referatsaker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12016 RS 1/2016 Melding om rettstvist - tannhelseavdelinga Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22016 RS 2/2016 Konsesjonskraft - orientering om anke til Høgsterett og behandling Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32016 RS 3/2016 Skatt desember 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42016 RS 4/2016 Interimsrapport nr 14 - oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52016 RS 5/2016 Status for spørsmål/oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. januar 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62016 RS 6/2016 Større saker til politisk behandling 1. halvår 2016 - per januar 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72016 RS 7/2016 NKRF-kontrollutvalgs konferanse på Gardermoen 3. - 4.2.16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82016 RS 8/2016 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92016 RS 9/2016 NOTAT TIL KONTROLLUTVALSMØTET 16.FEBRUAR OG FORFALL Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS172016 PS 17/2016 Eventuelt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS182016 PS 18/2016 Forvaltningsrevisjon innan innkjøp i vidaregåande skular i Hordaland - Bestilling av prosjektplan Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll