eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 01 14 20160114 14.01.2016 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Sunnhordland, 4. et. Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12016 PS 1/2016 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22016 PS 2/2016 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32016 PS 3/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12016 RS 1/2016 Rekruttering til helse- og oppvekstfag - løypenmelding Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22016 RS 2/2016 Fordeling av tilskot til tilbydarar av helsefagskuleutdanning 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32016 RS 3/2016 NDLA - Årsmelding 2014 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42016 RS 4/2016 Svar på spørsmål vedk. vaksenopplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52016 RS 5/2016 Svarbrev Bygningsgruppen i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62016 RS 6/2016 Spørsmål til revisjon av lokal forskrift om inntak og formidling- justert svar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72016 RS 7/2016 Tillegg til sak om fylkeskommunale observatørar styrene til private skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82016 RS 8/2016 Samorganisering av Årstad vgs/Bjørgvin, Lønborg vgs og Åsane vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92016 RS 9/2016 Moglegheiten for å bygge "Nye" Åsane vgs som Vardeprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS102016 RS 10/2016 Notat vedk. innføring og utvikling av Visma Flyt Skole Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42016 PS 4/2016 Fylkeskommunale styremedlemmer i private skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52016 PS 5/2016 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62016 PS 6/2016 Høyring om endring av opplæringslova - Praksisbrevordninga. Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72016 PS 7/2016 Sidemålsforsøk i vidaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82016 PS 8/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll