eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 03 10 20160310 10.03.2016 10:00 Fylkeshuset Sunnhordland, 4. etg. Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS232016 PS 23/2016 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS242016 PS 24/2016 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS252016 PS 25/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS152016 RS 15/2016 Status handlingsplan for forholdet mellom skuleiegar og skular Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162016 RS 16/2016 Svar på spørsmål vedk. bibliotek og E-bøker Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS172016 RS 17/2016 Utdanning for vaksne. Årsrapport 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS262016 PS 26/2016 Barn som lever i fattigdom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272016 PS 27/2016 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren – budsjettfordeling nr. 1 – 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282016 PS 28/2016 Anonyme prøver i vidaregåande opplæring i HFK Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS292016 PS 29/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll