eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 04 07 20160407 07.04.2016 10:00 Scandic Byparken, Christiesgt. 5-7 Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS312016 PS 31/2016 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS322016 PS 32/2016 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS332016 PS 33/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS182016 RS 18/2016 Om skuletilbod for flyktningar og asylsøkjarar i alderen 15 - 18 år Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192016 RS 19/2016 Svar på spørsmål vedkomande kantinedrifta ved Fana Gymnas Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202016 RS 20/2016 Svar på spørsmål i OPHE vedk. Yrkesvei Helse- og omsorgsfag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212016 RS 21/2016 Motorlaboratorium - Rubbestadnes vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS222016 RS 22/2016 Innspel frå Bømlo næringsråd om motorlaboratorium på Rubbestadneset vgs (sjå RS 21-16) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS342016 PS 34/2016 Vedtak frå Utdanningsdirektoratet - Godkjenning av endring ved Danielsen Intensivgymnas Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS352016 PS 35/2016 Praksisbrevordninga. Ny høyring om forslag til endring i forskrift til opplæringslova mv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS362016 PS 36/2016 Disponering av investeringsmidler opplæringssektoren 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS372016 PS 37/2016 Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS382016 PS 38/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll