eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 04 28 20160428 28.04.2016 09:00 Grand Hotel Terminus/Fylkeshuset Terminus/Sunnhordland, 4. etg Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS392016 PS 39/2016 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS402016 PS 40/2016 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS412016 PS 41/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS422016 PS 42/2016 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432016 PS 43/2016 Gratis skulefrukost - til prioriterte skular med fråfall Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442016 PS 44/2016 Høyring - Rapporten "Kunnskapssektoren sett utenfra" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452016 PS 45/2016 Høyring - endringar i forskrift til friskolelova m.m. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462016 PS 46/2016 Fleksibel avvikling av fag-/sveineprøvar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472016 PS 47/2016 Justering av tilbodsstruktur for dei vidaregåande skulane, skuleåret 2016/2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482016 PS 48/2016 Nye Åsane videregående skole- som Vardeprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492016 PS 49/2016 Svar på spørsmål vedkomande kantinedrifta ved Fana Gymnas Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS502016 PS 50/2016 Søknad om støtte til prosjektstilling for å fremje nynorsk i språkopplæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512016 PS 51/2016 Odda vgs - rehabilitering og ombygging av yrkesfagbygget Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522016 PS 52/2016 Evaluering av Hordaland fylkeskommune sine samarbeidsregionar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532016 PS 53/2016 Ajourføring av forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement ved dei vidaregåande skulane i Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542016 PS 54/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll