eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 06 02 20160602 02.06.2016 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS552016 PS 55/2016 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS562016 PS 56/2016 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS572016 PS 57/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS582016 PS 58/2016 Reglement for Yrkesopplæringsnemnda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 RS232016 RS 23/2016 Møteplan 2017 for fylkeskommunale organ Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS242016 RS 24/2016 Svar på spørsmål vedk. kombinasjonsklassar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252016 RS 25/2016 Svar på spørsmål VTA-arbeidsplassar i Opplæringssektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262016 RS 26/2016 Melding om vedtak om avslag frå Utdanningsdirektoratet - Hordaland Privatgymnas AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS592016 PS 59/2016 Elev- og lærlingombod vs ordninga med elevinspektør og mobbeombod Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602016 PS 60/2016 Internasjonalt prosjektsamarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS612016 PS 61/2016 Lokal mobilisering mot doping - ny avtale med Antidoping Norge og prosjektplan 2016/18 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS622016 PS 62/2016 Auka gjennomføring i yrkesfaga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS632016 PS 63/2016 Åsane vgs - romprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS642016 PS 64/2016 Trekksatser for teoriopplæring til lærlingar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652016 PS 65/2016 Alternative vegar til fagbrev Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662016 PS 66/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll