eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 09 07 20160907 07.09.2016 10:00 Synfaring 7/9 og sakshandsaming på fylkeshuset 8/9 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS672016 PS 67/2016 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS682016 PS 68/2016 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS692016 PS 69/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS272016 RS 27/2016 Høyringsvar frå Hordaland fylkeskommune på Helse- og omsorgsdepartementet si oppfølging av Primærhelsetenestemeldinga og Oppgåvemeldinga mv Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282016 RS 28/2016 Melding om oversending av klage på vedtak - Hordaland privatgymnas Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292016 RS 29/2016 Orientering om internasjonalisering i vidaregåande opplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302016 RS 30/2016 Melding om utsett iverksetting av vedtak - Utdanningsdirektoratet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312016 RS 31/2016 Utdanningsdirektoratet sitt svar på spørsmål om tolking og praksis rundt friskolelova § 2-1 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS702016 PS 70/2016 Rullering av skulebruksplanen 2017-2030 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712016 PS 71/2016 Gjennomgang av ulike løp innan fagopplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722016 PS 72/2016 Internasjonaliseringsarbeid i vidaregåande opplæring - søknad om oppretting av utanlandsklasse i Skottland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732016 PS 73/2016 Prosjekt produksjonsskule i Hardanger - "Produksjonsskule som tiltak mot utanforskap og fråfall i vidaregåande opplæring" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742016 PS 74/2016 Høyringssvar- endringar i opplæringslova og friskulelova - nytt kapittel om elevane sitt skulemiljø Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS752016 PS 75/2016 Organisering av framtidig tannhelsetilbod i Etne kommune (Hordaland) og Vindafjord kommune (Rogaland) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS762016 PS 76/2016 Opprusting av tannklinikkar - budsjettendring 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS772016 PS 77/2016 Høyringsvar Bergen kommune - Melding om fattigdom Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS782016 PS 78/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll