eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 11 03 20161103 03.11.2016 10:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS852016 PS 85/2016 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS862016 PS 86/2016 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS872016 PS 87/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS342016 RS 34/2016 Korleis kan Hordaland fylkeskommune bidra til ei tryggare russefeiring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352016 RS 35/2016 Oppseiing av avtale mellom Bergen Katedralskole og Scandinavian School of Brussels Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362016 RS 36/2016 Midtvegsrapport frå mobbeombodet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372016 RS 37/2016 Svar på spørsmål vedk. sykkelparkering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382016 RS 38/2016 Melding om administrative endringar i lokal forskrift om inntak og formidling Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS882016 PS 88/2016 Årsbudsjett 2017 / økonomiplan 2017-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS892016 PS 89/2016 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2015/16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS902016 PS 90/2016 Fagskolen i Hordaland og yrkesfagleg vidaregåande skule samlokalisert på Laksevåg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS912016 PS 91/2016 Ny inntaksmodell til vidaregåande skular i Hordaland fylkeskommune frå skuleåret 2017/2018. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS922016 PS 92/2016 Eit framtidsretta skuletilbod for ungdom frå Etne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS932016 PS 93/2016 Tertnes vgs - Forprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS942016 PS 94/2016 Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement - mindre endringar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS952016 PS 95/2016 Barn som lever i fattigdom - tiltak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS962016 PS 96/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS972016 PS 97/2016 Framlegg til nye vedtekter for NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll