eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for opplæring og helse Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 12 01 20161201 01.12.2016 10:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Sunnhordland, 4. etasje Utval for opplæring og helse
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS982016 PS 98/2016 Godkjenning møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS992016 PS 99/2016 Godkjenning møteprotokoll forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1002016 PS 100/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS392016 RS 39/2016 Melding om vedtak om godkjenning Danielsen videregående skole Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402016 RS 40/2016 Konferanse om barnefattigdom Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412016 RS 41/2016 Endringar etter gjennomgang av Delegasjonsreglement for Hordaland fylkeskommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1012016 PS 101/2016 Justering av tilbodsstrukturen , skuleåret 2017/2018 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022016 PS 102/2016 Idrettscampus Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032016 PS 103/2016 Strategi for utvikling av skulebibliotek i vidaregåande opplæring i Hordaland 2016 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042016 PS 104/2016 Klimaplan for Hordaland - Handlingsprogram 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052016 PS 105/2016 Korreksjon av lokal forskrift felles ordens- og åtferdsreglement Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062016 PS 106/2016 Regional planstrategi 2016-2020 - Utviklingsplan for Hordaland - vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072016 PS 107/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll