eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 01 14 20160114 14.01.2016 11:00 Fylkeshuset Fylkesutvalssalen, 3. etg Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12016 PS 1/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22016 PS 2/2016 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32016 PS 3/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12016 RS 1/2016 Oversendingar til utval for miljø og samferdsel Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22016 RS 2/2016 Svar på spørsmål om korrespondanse ferje Våge-Halhjem og buss Halhjem-Osøyro-Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32016 RS 3/2016 Svar på spørsmål om trafikkutviklinga for snøggbåtsambandet Bergen-Frekhaug-Knarvik Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42016 RS 4/2016 Svar på spørsmål om Furubergfossen bru og Svodalstunnelen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52016 RS 5/2016 Skyss-linje 4 tilbake til Varden Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS62016 RS 6/2016 Svar på oversendingsforslag - Innfartsparkering - framdrift Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42016 PS 4/2016 Nye ferjeanbod - konkurransegrunnlag Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52016 PS 5/2016 Grønn strategi – Klima- og energihandlingsplan for Bergen 2015 - høyringssvar frå fylkeskommunen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62016 PS 6/2016 Regionstamlinje Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72016 PS 7/2016 Fv 7. - omklassifisering av gamle fv. 7 utanfor Børvenestunnelen i Kvam Herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82016 PS 8/2016 Regional transportplan Hordaland 2018-2028 - vedtak av planprogram Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92016 PS 9/2016 Revidert og utvida drosjereglement for Bergen køyreområde Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102016 PS 10/2016 Rv. 13 Klassifisering/framtidig status på Gamlevegen i Skjervet etter opning av Tunsbergtunnelen - Granvin herad og Voss kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112016 PS 11/2016 Omklassifisering av Fv. 550 på Aga i Ullensvang Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122016 PS 12/2016 Nedklassifisering av omlagt fylkesveg forbi Baroniet og nedlegging av gamal Fv. 53 gjennom Baroniet i Rosendal, Kvinnherad kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132016 PS 13/2016 Innføring av AutoPASS i ferjedrifta Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142016 PS 14/2016 Masfjordbrua - opplegg for val av bruløysing Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152016 PS 15/2016 Haugalandspakken - Oppnemning av medlem til politisk styringsgruppe Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162016 PS 16/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll