eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Styret for Fagskolen i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 01 26 20160126 26.01.2016 09:00 Bergen maritime fagskole Styret for Fagskolen i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12016 PS 1/2016 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22016 PS 2/2016 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS32016 PS 3/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12016 RS 1/2016 Godkjenning av søknad om dispensasjon frå kvalifikasjonsføreskrifta Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22016 RS 2/2016 Innmelding av investeringsbehov ved teknisk og maritim fagskule Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32016 RS 3/2016 Endring i representasjon i Nasjonalt fagskoleråd og fristilling som rådgjevande organ for Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42016 RS 4/2016 Status for søknad om godkjenning av fagskuleutdanninga Lokal gastronomi Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52016 RS 5/2016 Svar på klage om avslag på søknad om godkjenning av fagskuleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS42016 PS 4/2016 Konstituering av administrativ leiar ved Bergen maritime fagskole Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52016 PS 5/2016 Budsjett for fellesmidlar 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62016 PS 6/2016 Støtte til medlemskap i Organisasjon for norske fagskolestudenter Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72016 PS 7/2016 Marknadsføringsplan for Hordaland helsefagskole Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82016 PS 8/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll