eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Styret for Fagskolen i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 03 17 20160317 17.03.2016 10:00 Bergen tekniske fagskole Styret for Fagskolen i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS92016 PS 9/2016 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS102016 PS 10/2016 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS112016 PS 11/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS62016 RS 6/2016 Brev til, og svar frå, Arbeids- og sosialdepartementet vedkomande dagpengar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72016 RS 7/2016 Komande stortingsmelding for fagskulane hausten 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS82016 RS 8/2016 Årsrapport 2015 - Utdanning for vaksne Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS92016 RS 9/2016 Fagskolane i Hordaland - kvalitetsmål og utviklingsplanar for skuleåret 2015/16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS122016 PS 12/2016 Administrativ samanslåing av Bergen tekniske fagskole og Bergen maritime fagskole Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132016 PS 13/2016 Råd og utval i fagskulesektoren, og medlemskap i RFF Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142016 PS 14/2016 Investeringsbehov ved Fagskolane i Hordaland 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152016 PS 15/2016 Fordeling av utviklingsmidlar 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162016 PS 16/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll