eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Styret for Fagskolen i Hordaland Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 11 18 20161118 18.11.2016 09:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen, 3. etasje Styret for Fagskolen i Hordaland
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS382016 PS 38/2016 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS392016 PS 39/2016 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS402016 PS 40/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS182016 RS 18/2016 Rekneskapsprognosar for Fagskolane i Hordaland - tredje kvartal 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192016 RS 19/2016 Møteplan for fagskulestyret i 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS412016 PS 41/2016 Budsjett for fellesmidlar for Fagskolane i Hordaland 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422016 PS 42/2016 Status og vedtak i samband med omstillinga til nye Fagskolen i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432016 PS 43/2016 Tilbod ved Hordaland helsefagskole skuleåret 17/18 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442016 PS 44/2016 Tilbodsstruktur for Fagskolen i Hordaland 2017/18 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452016 PS 45/2016 Tilsetjing av ny teamleiar for dekksoffisersavdelinga ved Bergen Maritime Fagskule Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462016 PS 46/2016 Mandat til å revidere felles nasjonale læringsutbyttebeskrivingar og felles nasjonale emneplanar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS472016 PS 47/2016 Kvalitetsmelding for Fagskolane i Hordaland skuleåret 2015/16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS482016 PS 48/2016 Oppretting av ny lokal klagenemnd for Fagskolane i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS492016 PS 49/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll