eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkestinget Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 03 08 20160308 08.03.2016 11:00 Grand hotel Terminus, Bergen Fylkestinget
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS12016 PS 1/2016 Godkjenning av møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS22016 PS 2/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12016 RS 1/2016 Møteprotokollen frå møte 8. og 9. desember 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS22016 RS 2/2016 Politisk rådgjevar for fylkesordføraren - intern kommunikasjon. Forholdet til offentleglova Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS32016 RS 3/2016 Svar på spørsmål om forvaltninga av friskular Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS42016 RS 4/2016 Kollektivtrafikk og bussruter - spørsmål til Fylkesordføraren Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS52016 RS 5/2016 Regionalt forskingsfond Vestlandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS32016 PS 3/2016 Interpellasjonar/spørsmål Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS42016 PS 4/2016 Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS52016 PS 5/2016 Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging kunstnerbustad i Spania Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS62016 PS 6/2016 Tannhelsetenesta - Klinikkstrukturplan 2015 - 2030 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS72016 PS 7/2016 Finansforvaltninga i 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS82016 PS 8/2016 Fylkeskommunal garanti for Nordhordlandspakken Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS92016 PS 9/2016 Bybanen byggetrinn 4 - forskottering av kostnader til grunnerverv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS102016 PS 10/2016 Vurdering av ordninga med 3-årig fylkeskommunal driftstøtte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS112016 PS 11/2016 Museumsplanmidlar 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS122016 PS 12/2016 Bussanlegg i Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS132016 PS 13/2016 Stendafjellet - masseuttak og avfallsdeponi. Godkjenning av tilleggsavtale. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142016 PS 14/2016 Det regionale folkevalde nivå; status for regionreforma og vidare oppfølging Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152016 PS 15/2016 Oversikt over folkehelsa i Hordaland 2015-2019 Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS162016 PS 16/2016 Endringar i rammeavtalen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172016 PS 17/2016 Midlar til punktutbetring og trygg skuleveg 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS182016 PS 18/2016 Midlertidig tidsdifferensierte bompengetakstar - strakstiltak ved fare for høg luftforureining Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS192016 PS 19/2016 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2014/15 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS202016 PS 20/2016 Plan for kompetanseutvikling. Strategi 2016 - 2020. Tiltak 2016/17 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS212016 PS 21/2016 Psykisk helse og tilsetjing av psykolog i dei vidaregåande skulane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS222016 PS 22/2016 HOG energi - val av nytt styremedlem 2016 - 2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS232016 PS 23/2016 Søknad om permisjon frå verv Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS242016 PS 24/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll