eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 10 20 20161020 20.10.2016 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, 3. etasje Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS2382016 PS 238/2016 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2392016 PS 239/2016 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2402016 PS 240/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1492016 RS 149/2016 Bymiljøavtale for Bergen - status for arbeidet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1502016 RS 150/2016 Opsjonsvurderingar transportkontraktar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1512016 RS 151/2016 Hordaland som eitt løyvedistrikt og miljøkrav til drosjebilar i løyvedistriktet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1522016 RS 152/2016 Uttale - nytt avtaleregime for bompengesektoren Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1532016 RS 153/2016 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. oktober 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1542016 RS 154/2016 Større saker til politisk behandling 2. halvår 2016 – pr. oktober Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1552016 RS 155/2016 Svar på oversyn over småkraftverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1562016 RS 156/2016 Oversikt over tilsegn frå Handlingsprogram frå næringsutvikling i Hordaland pr. 30.09.2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1572016 RS 157/2016 Planrapport 2015 - regional og kommunal planlegging i Hordaland - orientering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1582016 RS 158/2016 Orientering om framlegg til Statsbudsjettet 2017 - Programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk - førebels rammer Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1592016 RS 159/2016 Vidareføring og styrking av utvalde tenester frå Business Region Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1602016 RS 160/2016 International Newsletter 01/16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1612016 RS 161/2016 Regionalt europapolitisk arbeid - innspill til UD Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1622016 RS 162/2016 Holmestova på Ståvetunet - Holmeknappen 19 - gnr 10 bnr 65 - Meland kommune - Erklæring om freding av automatisk freda byggverk med sikringssone Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1632016 RS 163/2016 Litun - gnr 35 bnr 1 - Osterøy kommune - Erklæring om automatisk freda byggverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1642016 RS 164/2016 Svar til fylkesutvalet - Hordaland Barne- og ungdomsråd Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2412016 PS 241/2016 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS72016 DS 7/2016 Låneopptak 2016 - II Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2422016 PS 242/2016 Høyringsuttale - NOU 2016:4 Forslag til ny kommunelov Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2432016 PS 243/2016 Høyringsuttale NOU 2016/7 - Norge i omstilling. Karriereveiledning for individ og samfunn. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2442016 PS 244/2016 Gjennomgang av ulike løp innan fagopplæring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2452016 PS 245/2016 Rehabilitering - ombygging - mindre tilbygg i skulesektoren – budsjettfordeling nr.2 – 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2462016 PS 246/2016 Utleige av grunn - Stend vgs Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2472016 PS 247/2016 Høyringsfråsegn - forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2482016 PS 248/2016 Organisering av framtidig tannhelsetilbod i Etne kommune (Hordaland) og Vindafjord kommune (Rogaland) Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2492016 PS 249/2016 Planar for bybåtsambanda og turistrute Hardanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2502016 PS 250/2016 Oppfølging av miljøstrategi for Skyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2512016 PS 251/2016 Odda Vegfinans AS - søknad om driftsstøtte Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2522016 PS 252/2016 Forvaltningsplan for Rallarvegen langs Bergensbanen. Strekninga Finse-Vatnahalsen/Myrdal-Kårdal. Fråsegn frå Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2532016 PS 253/2016 Val av nytt jurymedlem til juryen i Årets hordalending i perioden 2016-2019 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2542016 PS 254/2016 Høyringsfråsegn frå Hordaland fylkeskommune - Forslag til ny forskrift om tilskot til klimatiltak i kommunane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2562016 PS 256/2016 Høyring av forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjustering i laks- og aureoppdrett Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2572016 PS 257/2016 Søknad med konsekvensutgreiing for Løkjelsvatn kraftverk i Etne kommune. Fråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2582016 PS 258/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2592016 PS 259/2016 Nye ferjekontraktar - Tildeling rutepakke 1 Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS2552016 PS 255/2016 Saksframlegg Fylkesutvalet 09.16 Cruisestrategi for Vestlandsregionen 2016-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll