eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Fylkesutvalet Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 11 16 20161116 16.11.2016 12:00 Hotell Ullensvang Fylkesutvalet
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS2602016 PS 260/2016 Godkjenning møteinnkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2612016 PS 261/2016 Godkjenning møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS2622016 PS 262/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS1652016 RS 165/2016 Voss kollektivknutepunkt - oppstart av prosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1662016 RS 166/2016 Satsing på Bybane Sjø Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1672016 RS 167/2016 Låg- og nullutsleppsteknologi i vegtrafikken - tiltak og fylkeskommunale verkemidlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1682016 RS 168/2016 Svar på spørsmål - driftsutfordringar for Bybanen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1692016 RS 169/2016 Svar på oversending - oppdatert kostnadsanalyse for ein eventuell indre trase for E39 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1702016 RS 170/2016 Midtvegsrapport frå mobbeombodet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1712016 RS 171/2016 Korleis kan Hordaland fylkeskommune bidra til ei tryggare russefeiring Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1722016 RS 172/2016 Oppseiing av avtale mellom Bergen Katedralskole og Scandinavian School of Brussels Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1732016 RS 173/2016 Melding om administrative endringar i lokal forskrift om inntak og formidling Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1742016 RS 174/2016 Rapportering frå årsmøtet i Nordsjøkommisjonen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1752016 RS 175/2016 Status for spørsmål og oversendingsforslag i fylkesutvalet pr. november 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2632016 PS 263/2016 Delegerte saker Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 DS82016 DS 8/2016 Refinansiering av obligasjonslån 360 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 DS92016 DS 9/2016 Refinansiering av sertifikatlån 350 mill. kr Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS2642016 PS 264/2016 Årsbudsjett 2017 / økonomiplan 2017-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2652016 PS 265/2016 Rekneskapsrapport pr. oktober 2016. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2662016 PS 266/2016 Reglement for finansforvaltninga Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2672016 PS 267/2016 Godkjenning av tre prosjektrekneskap Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2682016 PS 268/2016 Bymiljøavtale for Bergen - statlege krav for å starte forhandlingar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2692016 PS 269/2016 Forskrift om mellombelse bompengetakstar i Bergen - høyring Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2702016 PS 270/2016 Uttale - Konsepstvalutgreiing (KVU) for Rv7 og Rv52, Gol - Voss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2712016 PS 271/2016 Fråsegn til søknad frå Nettbuss AS om ruteløyve for strekninga Bergen - Masfjorden - Ålesund Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2722016 PS 272/2016 Trafikkplan Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2732016 PS 273/2016 Fråsegn frå Hordaland fylkeskommune omutgreiing om Rinveg øst og E39 nord i Åsane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2742016 PS 274/2016 Eit framtidsretta skuletilbod for ungdom frå Etne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2752016 PS 275/2016 Tertnes vgs - Forprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2762016 PS 276/2016 Fagskolen i Hordaland og yrkesfagleg vidaregåande skule samlokalisert på Laksevåg Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2772016 PS 277/2016 Framlegg til nye vedtekter for NDLA Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2782016 PS 278/2016 Ny inntaksmodell til vidaregåande skular i Hordaland fylkeskommune frå skuleåret 2017/2018. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2792016 PS 279/2016 Forskrift om felles ordens- og åtferdsreglement - mindre endringar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2802016 PS 280/2016 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring 2015/16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2812016 PS 281/2016 Næringsretta midlar til regional utvikling, - Godkjenning av Plan for bruk av kompensasjonsmidlar for 2015 og 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2822016 PS 282/2016 Saksframlegg Fylkesutvalet 09.16 Cruisestrategi for Vestlandsregionen 2016-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2832016 PS 283/2016 Evaluering av resultatmål i "Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland" Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2842016 PS 284/2016 Servicebygg Jondal ferjekai - fylkeskommunal løyving Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2852016 PS 285/2016 Handlingsprogram 2017-2020 Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2862016 PS 286/2016 Sak om forlenging og oppgradering av trolleylinja i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2872016 PS 287/2016 Høyring om Vegdirektoratet sine tilrådingar om tiltak for utvikling av ferjemarknaden på lang sikt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2882016 PS 288/2016 Søknad om tilskot til ferjesambandet Breistein-Valestrand Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2892016 PS 289/2016 Barn som lever i fattigdom - tiltak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2902016 PS 290/2016 Årleg lønsregulering for fylkesrådmannen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS2912016 PS 291/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll