eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 04 07 20160407 07.04.2016 10:30 Fylkeshuset, og Grand hotel Terminus Møterom Sunnhordland, 4.etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS402016 PS 40/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS412016 PS 41/2016 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS422016 PS 42/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS242016 RS 24/2016 Bruk av "superbusser" på flere ruter - svar på spørsmål Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS252016 RS 25/2016 Spørsmål om trafikksikringstiltak i Hetlevikåsen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS262016 RS 26/2016 Svar på spørsmål knytt til vegdekke på Fv. 402 og Fv. 404 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS272016 RS 27/2016 Svar på oversendingsforslag frå Misa - Bybanen, dagens jernbaneterminal og Mindemyren - orientering om status Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS282016 RS 28/2016 Svar på spørsmål om korleis Skyss kan sikra eit betre samarbeid med transportselskapa i spørsmål knytt til arbeidmiljø og HMS Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS292016 RS 29/2016 Hardangerbrua - status trafikkutvikling og inntekter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS302016 RS 30/2016 Grindgut - kostnader for bompengeselskapa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS312016 RS 31/2016 Oversendingsforslag frå Utval for miljø og samferdsel Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS322016 RS 32/2016 Hegglandsdalsvegen i Os - spørsmål om tidsbruk knytt til rydding av veg Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS432016 PS 43/2016 Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442016 PS 44/2016 Overvatn i byar og tettstader. Fråsegn til NOU 2015:16 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452016 PS 45/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS462016 PS 46/2016 Snøggbåtruter til Ølen/Utbjoa Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll