eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 04 28 20160428 28.04.2016 11:00 Fylkeshuset, Bergen Fylkesutvalsalen, møterom 367 Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS472016 PS 47/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS482016 PS 48/2016 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS492016 PS 49/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS332016 RS 33/2016 Arna-Bergen. Takstsamarbeid med NSB Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS342016 RS 34/2016 Oversendingsforslag frå Utval for miljø og samferdsel Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS352016 RS 35/2016 Eventuell bygging av ny fylkesveg Åsen - Helleskaret i Os kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS362016 RS 36/2016 Svar på spørsmål om transport til flyplassen i perioden til nytt terminalbygg står klart Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS372016 RS 37/2016 Asfaltprogrammet fylkesvegar 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS382016 RS 38/2016 Belønningsordningen - Bergen - svar på søknad om ekstra midler Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS392016 RS 39/2016 Belønningsordningen - Bergen - utbetaling av midler 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS402016 RS 40/2016 Svar på oversending - statens evaluering av superbussprosjektet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS412016 RS 41/2016 Prøveordning om utbygging av gang- og sykkelvegar på kommunalt og fylkeskommunalt vegnett etter forenkla standard Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS422016 RS 42/2016 Kunngjorte konkurranser om drift av fylkesvegferjesamband Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS502016 PS 50/2016 Prinsippsak - delvis bompengefinansiering av Sotrasambandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS512016 PS 51/2016 Beredskapsanalyse for brusambanda rundt Bergen med høyringsinnspel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS522016 PS 52/2016 Søknad frå Austrheim kommune om tilskot til forlenging av båtruta i Øygarden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532016 PS 53/2016 Statusendring av veg fv. 7 utanfor Lussanberget i Granvin herad Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542016 PS 54/2016 Evaluering av drosjeverksemda i distrikta i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS552016 PS 55/2016 Ruteendring i Bergensområdet haust 2016 og bruk av auka budsjettrammer Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS562016 PS 56/2016 Søknad frå Tide Buss AS om løyve for bussrute på strekninga Bergen - Stavanger Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS572016 PS 57/2016 Infrastruktur for mottak av biogass på Mannsverk Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS582016 PS 58/2016 Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS592016 PS 59/2016 Årsmelding for fylkesvegane i Hordaland og Bergensprogrammet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS602016 PS 60/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll