eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 06 02 20160602 02.06.2016 11:00 Fylkeshuset, Bergen Møterom Sunnhordland, 4.etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS612016 PS 61/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS622016 PS 62/2016 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS632016 PS 63/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS432016 RS 43/2016 Evaluering av organiseringa av Bybanen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS442016 RS 44/2016 Status vegpakkar i Hordaland pr mai 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS452016 RS 45/2016 Masfjordbrua - orientering om forprosjekt og ferjeavløysing Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS462016 RS 46/2016 Svar på spørsmål om ferjeanbod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS472016 RS 47/2016 Svar på oversending - sykkelvarsling i tunnelar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS482016 RS 48/2016 Oversendingsforslag frå Utval for miljø og samferdsel Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS492016 RS 49/2016 Kopi - Samfunnsmål og mandat for konseptvalgutredning (KVU) rv 7/rv 52 Gol-Voss Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS502016 RS 50/2016 Møteplan 2017 for fylkeskommunale organ Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS512016 RS 51/2016 Takst- og sonestrukturen i Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS642016 PS 64/2016 Konseptvalutgreiing logistikknutepunkt i Bergensregionen - Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS652016 PS 65/2016 Nasjonal transportplan 2018-29 - Høyringsfråsegn Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS662016 PS 66/2016 Etablering av eit regionalt bompengeselskap for Vestlandet og Sørlandet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS672016 PS 67/2016 Bygging av ny fylkesveg Åsen - Helleskaret i Os kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS682016 PS 68/2016 Sak om fråvik frå vegnormalane for FV 561 Kolltveit - Ågotnes Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS692016 PS 69/2016 Ferjesambandet Stord-Kvinnherad - Teknisk/økonomisk forprosjekt for nytt ferjestø på Djupavikneset Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS702016 PS 70/2016 Søknad frå Halnekongen A/S om ruteløyve for Halnefjorden Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS712016 PS 71/2016 Vidareføring av sykkelbyavtalen for Stord Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS722016 PS 72/2016 Prosjekt redusert sniking i kollektivtransporten Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS732016 PS 73/2016 Internasjonalt prosjektsamarbeid Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS742016 PS 74/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll