eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 09 06 20160906 06.09.2016 09:00 Synfaring 6. september. Park Hotel Vossevangen, Voss 7. september Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS782016 PS 78/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS792016 PS 79/2016 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS802016 PS 80/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS522016 RS 52/2016 Utgreiing av løysingar for Fv 7 Tokagjelet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS532016 RS 53/2016 Voss kollektivknutepunkt - status per august 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS542016 RS 54/2016 Uttale frå Interesseselskapet Fjordvegen Rute 13 om utrasing langs Granvinsvatnet Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS552016 RS 55/2016 AD nedleggelse av Finse stasjon som betjent stasjon Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS562016 RS 56/2016 Kollektivknutepunkt Seljestad - Kløvet - Odda kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS572016 RS 57/2016 Svar på oversending - ferjetilbodet på Austevoll Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS582016 RS 58/2016 Svar på spørsmål - infotavlar langs vegane med kart Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS592016 RS 59/2016 Økte bompengetakster etter veglova § 27 annet ledd - Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS602016 RS 60/2016 Svar på oversendingsforslag om miljøkrav til drosjenæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS612016 RS 61/2016 Kollektivtilbodet i Vardenområdet haust 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS622016 RS 62/2016 Lokal takstforskrift - beredskapstakstar og gratis kollektivtilbod på dagar med fare for høg luftforureining - Vegdirektoratet si vurdering Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS632016 RS 63/2016 Omlegging av takst- og rabattsystemet i igangsatte bompengeprosjekt i Hordaland sendt fra Statens vegvesen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS642016 RS 64/2016 Rapportering frå NSC Transportgruppe - Møte i Billund 15. juni 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS652016 RS 65/2016 Referatsak - Fråsegn til begrensa høyring av reguleringsplan for RV 555 Sambandet Sotra - Bergen - Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS662016 RS 66/2016 Utgreiing om nøytral tredjepart kan stå for kjentmannsprøver og språktestar for drosjenæringa Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS812016 PS 81/2016 Støtte til Danish Air Transport A/S Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS822016 PS 82/2016 Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS832016 PS 83/2016 Tilskotsordning til tiltak for auka sykkelbruk i kommunar og fylkeskommunar. Søknad frå Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune om midlar for 2017. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS842016 PS 84/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll