eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 11 03 20161103 03.11.2016 09:30 Fylkeshuset Sunnhordland 4.etg. Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS932016 PS 93/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS942016 PS 94/2016 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS952016 PS 95/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS772016 RS 77/2016 Voss kollektivknutepunkt - oppstart av prosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS782016 RS 78/2016 Låg- og nullutsleppsteknologi i vegtrafikken - tiltak og fylkeskommunale verkemidlar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS792016 RS 79/2016 Støtte til prosjektet Urban Water Shuttle Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS802016 RS 80/2016 Satsing på Bybane Sjø Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS812016 RS 81/2016 Svar på spørsmål om oppdaterte kostnader med E39 Stord - Os, indre linje Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS822016 RS 82/2016 Svar på spørsmål om trailervelt i Austevoll Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS832016 RS 83/2016 Oversendingsforslag frå Utval for miljø og samferdsel Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS962016 PS 96/2016 Årsbudsjett 2017 / økonomiplan 2017-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS972016 PS 97/2016 Trafikkplan Nordhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS982016 PS 98/2016 Fråsegn til søknad frå Nettbuss AS om ruteløyve for strekninga Bergen - Masfjorden - Ålesund Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS992016 PS 99/2016 Fråsegn frå Hordaland fylkeskommune omutgreiing om Rinveg øst og E39 nord i Åsane Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1002016 PS 100/2016 Søknad om tilskot til ferjesambandet Breistein-Valestrand Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1012016 PS 101/2016 Innbyggjarinitiativ sak - Utbetring av krysset mellom Fv 562 og Fv 220 i Askøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1022016 PS 102/2016 Servicebygg Jondal ferjekai - fylkeskommunal løyving Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1032016 PS 103/2016 Handlingsprogram 2017-2020 Kollektivstrategi for Hordaland Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1042016 PS 104/2016 Høyring om Vegdirektoratet sine tilrådingar om tiltak for utvikling av ferjemarknaden på lang sikt Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1052016 PS 105/2016 Uttale - Konsepstvalutgreiing (KVU) for Rv7 og Rv52, Gol - Voss Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1062016 PS 106/2016 Saksframlegg Fylkesutvalet 09.16 Cruisestrategi for Vestlandsregionen 2016-2020 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1072016 PS 107/2016 Sak om forlenging og oppgradering av trolleylinja i Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1082016 PS 108/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll