eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utval for miljø og samferdsel Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 12 01 20161201 01.12.2016 11:00 Fylkeshuset, Agnes Mowinckelsgate 5 Fylkesutvalsalen, 3. etasje Utval for miljø og samferdsel
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS1092016 PS 109/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1102016 PS 110/2016 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS1112016 PS 111/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS842016 RS 84/2016 Testing og utvikling av biogasshybridbussar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS852016 RS 85/2016 Kvite veggar og lys i tunnelane i Masfjorden Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS862016 RS 86/2016 Masfjordbrua - status for tekniske forprosjekt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS872016 RS 87/2016 Logistikknutepunkt i Bergensområdet -KS1 rapport Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS882016 RS 88/2016 Takstsamarbeidsavtale mellom NSB og Skyss Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS892016 RS 89/2016 Utarbeiding av biogasstrategi Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS902016 RS 90/2016 Rapportering frå NSC Transportgruppe - Møte i Bremen 12-13. september 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS912016 RS 91/2016 Nedleggjing av billettsal på Voss, Finse og Geilo Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS922016 RS 92/2016 Trygt heim-ordninga - status Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS932016 RS 93/2016 Låg- og nullutsleppsteknologi i vegtrafikken Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS942016 RS 94/2016 Tiltak på Rv13 ved Berget i Ullensvang Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS952016 RS 95/2016 Nedleggjing av billettkontora på Geilo, Finse og Voss - Uttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS962016 RS 96/2016 Svar på spørsmål - driftsutfordringar for Bybanen Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS972016 RS 97/2016 Svar på spørsmål om kostnader med nye ferjekontrakter Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS982016 RS 98/2016 Svar på spørsmål om lærlingekontraktar i nye bussanbod Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS992016 RS 99/2016 Svar på spørsmål om korleis sikre tilgjengeleg kollektivtilbod til elevar Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1002016 RS 100/2016 Svar på spørsmål - korleis kan Skyss/fylkeskommunen på best mogeleg måte profilere snøggbåten i Sunnhordland Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1012016 RS 101/2016 Svar på spørsmål om kva det vil kosta å ta vekk aldersgrensa på studentrabatt Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1022016 RS 102/2016 Etterslep vedlikehold haldeplassar - Svar på oversendingsforslag Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1032016 RS 103/2016 Svar på spørsmål om ferjekapasiteten på sambandet Kvanndal - Utne Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1042016 RS 104/2016 Svar på spørsmål om ferjekapasiteten på ferjesambandet Jondal - Tørvikbygd Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1052016 RS 105/2016 Oversendingsforslag frå Utval for miljø og samferdsel Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS1062016 RS 106/2016 Endringar etter gjennomgang av Delegasjonsreglement for Hordaland fylkeskommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS1122016 PS 112/2016 Fylkesvegane i Hordaland - Plan- og byggeprogram 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1132016 PS 113/2016 Strategi for drift og vedlikehald av fylkesvegnettet i Hordaland fram mot 2029 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1142016 PS 114/2016 Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1152016 PS 115/2016 Klimaplan for Hordaland - Handlingsprogram 2017 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1162016 PS 116/2016 Konkuranseutsetting av kortsiktig kontrakt for bybåtsambanda Kleppestø-Strandkaien og Knarvik-Frekhaug-Bergen Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1172016 PS 117/2016 Regional planstrategi 2016-2020 - Utviklingsplan for Hordaland - vedtak Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1182016 PS 118/2016 Bussanlegg på Stord - kjøp av tilleggsareal på ca 3,7 mål Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1192016 PS 119/2016 Innbyggjarinitiativ sak - Utbetring av krysset mellom Fv 562 og Fv 220 i Askøy Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1202016 PS 120/2016 Forslag til nytt takst og rabattsystem for Haugalandspakken - uttale Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1212016 PS 121/2016 Uttale - forslag til endringar i veglova §27 og vegtrafikkloven §7a Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1222016 PS 122/2016 Overtaking av kommunale ferjekaiar Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS1232016 PS 123/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll