eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Klagenemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 03 15 20160315 15.03.2016 10:15 Fylkeshuset Klagenemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS102016 PS 10/2016 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS112016 PS 11/2016 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS122016 PS 12/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS132016 PS 13/2016 Årsmelding 2015 - Klagenemnda Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS142016 PS 14/2016 Klagesak. Klage på avslag på søknad om utvida bruk av avkøyrsle frå Fv. 561, Ågotnes i Fjell kommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS152016 PS 15/2016 Klagesak. Klage på avslag på krav om saksomkostninger etter forvaltningslova § 36. Sak som er knytt til fylkesveg. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS162016 PS 16/2016 Klagesak - Klage på vedtak av 11.01.16 om tildeling av drosjeløyve R-214 knytt til Odda Taxilag AS Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS172016 PS 17/2016 Klagesak. Transportordninga for funksjonshemma Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS182016 PS 18/2016 Klagesak - Klage på avslag på heving av lærekontrakt Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS192016 PS 19/2016 Klagesak. Klage på avslag på søknad om heving av lærekontrakt i helsearbeiderfaget Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS202016 PS 20/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll