eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Klagenemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 10 19 20161019 19.10.2016 09:00 Fylkeshuset 826, 8. etg. Klagenemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS372016 PS 37/2016 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS382016 PS 38/2016 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS392016 PS 39/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS12016 RS 1/2016 Årsmelding for klagenemnda 2015. Vedtak i fylkestinget Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS402016 PS 40/2016 Klagesak. Klage på vedtak - avslag på søknad om utvida bruk av avkøyrsle frå Fv. 561, Hushaugen/Kolltveit Gnr. 30 Bnr. 715 i Fjell kommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS412016 PS 41/2016 Klagesak. Klage på vedtak - avslag på søknad om utvida bruk av avkøyrsel frå Fv. 561, Vindskarvegen/Ågotnes i Fjell kommune. Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS422016 PS 42/2016 Klagesak. Klage på vedtak - avvisning av klage - Askøy kommune, Fv. 219 Gnr. 18 Bnr. 22 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS432016 PS 43/2016 Klagesak. Klage på vedtak - Avslag på søknad om dispensasjon fra byggegrense - fv. 276 - gnr. 284 bnr. 72 - Garnes i Arna, Bergen kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS442016 PS 44/2016 Klagesak - Klage på vedtak om tilbakekalling av drosjeløyve Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS452016 PS 45/2016 Klager - Transportordninga for funksjonshemma Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS462016 PS 46/2016 Klagesak- Klage på heving av lærekontrakt i helsearbeidarfaget. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS472016 PS 47/2016 Klagesak. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS482016 PS 48/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll