eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Klagenemnda Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 12 06 20161206 06.12.2016 10:15 Fylkeshuset 1226 Klagenemnda
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS492016 PS 49/2016 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS502016 PS 50/2016 Godkjenning av møtebok forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS512016 PS 51/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS522016 PS 52/2016 Klage frå advokat Roald Helgesen på vegne av Helge Åsttveit - avslag på søknad om utvida bruk av avkøyrsle på fylkesveg 562 frå gards- og bruksnummer 15/387 i Askøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS532016 PS 53/2016 Klage frå Ravnanger Hus AS på avslag på søknad om utvida bruk av avkøyrsle på fylkesveg 563 frå gårds- og bruksnummer 4/951 i Askøy kommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS542016 PS 54/2016 Klagesak. Klage på avslag om fritak frå kravet om bestått i fellesfag Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS552016 PS 55/2016 Klagesak- Klage på avslag om høgare kvote i transportordninga for funksjonshemma Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS562016 PS 56/2016 KlagesakKlage på tilbakekalling av drosjeløyve ***** Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS572016 PS 57/2016 KlagesakKlage på vedtak om avslag på søknad om drosjeløyve Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS582016 PS 58/2016 Transportordninga for funksjonshemma - Klager Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta
0 PS592016 PS 59/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS602016 PS 60/2016 Klagesak- Klage på avslag om skuleskyss Dokumentet er tilgangsbeskytta Dokumentet er tilgangsbeskytta