eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 03 11 20160311 11.03.2016 16:00 Kvalheim Fritid Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS222016 PS 22/2016 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS232016 PS 23/2016 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS242016 PS 24/2016 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS252016 PS 25/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS62016 RS 6/2016 Møteplan 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS72016 RS 7/2016 Oversikt økonomi per 26.02.2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS262016 PS 26/2016 Høyring - råd i kommunar og fylkeskommunar for ungdom, eldre og personar med nedsett funksjonsevne Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS272016 PS 27/2016 Nytt Ungdommens planprogram 2015 - korleis arbeide og marknadsføreplanprogrammet? Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS282016 PS 28/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll