eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 05 13 20160513 13.05.2016 16:00 Fylkeshuset Fylkesutvalsalen Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS342016 PS 34/2016 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS352016 PS 35/2016 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS362016 PS 36/2016 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS372016 PS 37/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS112016 RS 11/2016 Årsmelding for Ungdommens fylkesting 2015 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS122016 RS 12/2016 Årsmelding 2015 Hordaland fylkeskommune Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS132016 RS 13/2016 Uttale til "Høyring til råd i kommunar og fylkeskommunar for ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetting" Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS142016 RS 14/2016 Status for Ungdommens handlingsprogram per 13.05.2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS152016 RS 15/2016 Oversikt økonomi - per 09.05.2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS162016 RS 16/2016 Oversikt ungdomsråd i Hordaland - per 13.04.2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS382016 PS 38/2016 Nasjonal transportplan 2018-2029 - invitasjon til å gje innspel Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS392016 PS 39/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll