eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Ungdommens fylkesutval Utvalsmøte detaljar
Utvalsmøte detaljar
2016 06 15 20160615 15.06.2016 16:00 Amalie Skram vgs og Jacob Aalls (Xhibition) Ungdommens fylkesutval
Hopp over liste Utvalsmøte dokument
Utvalsmøte dokument
Møteinnkalling Opne dokument
Møteprotokoll Opne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalsmøte
0 PS402016 PS 40/2016 Godkjenning av innkalling Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS412016 PS 41/2016 Godkjenning av saksliste Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS422016 PS 42/2016 Godkjenning av møtebok frå forrige møte Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 PS432016 PS 43/2016 Referatsaker (meldingar) Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll
0 RS172016 RS 17/2016 Større saker til politisk behandling 1. halvår 2016 – pr. april Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS182016 RS 18/2016 Sonestrukturen i Hordaland - førespurnad frå Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS192016 RS 19/2016 Oversikt økonomi per 06.06.2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS202016 RS 20/2016 Uttale til Nasjonal transportplan 2018-2029 frå Ungdommens fylkesutval Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 RS212016 RS 21/2016 Open høyring - rullering av Hordaland fylkeskommune sin Skulebruksplan 2017-2030 Opne saksfremlegg/hoveddok. Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut
0 PS442016 PS 44/2016 Framdrift Ungdommens planprogram 2016 Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS452016 PS 45/2016 Førebuing helgemøte 9.-11. september Opne saksfremlegg/hoveddok. Opne protokoll
0 PS462016 PS 46/2016 Ymse Ingen dokument tilknytt / er ikkje lagt ut Opne protokoll